Communicatie Financiële Dienstverlening Water Hout Verzorging
HomeNijgh PeriodiekenOnze titelsKlantenservice
Klantenservice Opzegging

Wilt u een abonnement op een van onze uitgaven beëindigen? Dat vinden wij natuurlijk erg jammer. Wilt u svp onderstaand formulier compleet invullen, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn?
 
Om welk abonnement gaat het?
Abonneenummer º     
Titel uitgave *     
Aantal *     
º Abonneenummer staat op de adresdrager of op de factuur naast de naam van de titel.
 
Abonnementen op tijdschriften gelden voor één jaar en worden zonder tegenbericht automatisch verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk zes weken voor het aflopen van de abonnementsperiode te geschieden. Een abonnement op onze boeken geldt voor minimaal twee opeenvolgende edities. Opzeggingen dienen uiterlijk zes weken voor het aflopen van de abonnementsperiode te geschieden.
 
Per 1 januari 2012 is de nieuwe wet m.b.t. verlenging- en opzegtermijnen van abonnementen voor consumenten in werking getreden. Dit geldt niet voor abonnementen op vakinformatie uit hoofde van uw beroep of bedrijf.
 
Reden beëindiging abonnement
Inkrimping van aantal abonnementen op deze uitgave.
Beëindigen werkzaamheden.
Vertrek naar het buitenland.
De uitgave levert mij te weinig of overbodige informatie.
De uitgave voldoet niet aan mijn verwachtingen.
De uitgave sluit niet (meer) aan op mijn werk.
Ik krijg informatie via andere kanalen.
Ik vind de uitgave te duur.
De uitgave wordt niet gebruikt.
Persoonlijke omstandigheden.
Overlijden.
Faillissement of opheffing van bedrijf.
Andere reden
 
 
Adresgegevens:
Geslacht *     
Initialen *     
Naam *     
Functie  
Organisatie *     
Straatnaam *     
Huisnummer *     
Toevoeging  
Postcode *     
Plaats *     
Postbus  
Postcode  
Plaats  
Land  
Telefoon *     
E-mail *     
  Velden gemerkt met een * zijn verplichte velden
 
        
 
Nijgh Periodieken BV
Bezoekadres:
Rijswijkseweg 60 (13e etage), 2516 EH Den Haag
Postadres:
Postbus 19949, 2500 CX  Den Haag
E-mail: abonnement@mijntijdschrift.com