Communicatie Financiële Dienstverlening Water Hout Verzorging
HomeNijgh PeriodiekenOnze titelsKlantenservice
Nijgh Periodieken - Historie

Anno 2007 is Nijgh Periodieken een middelgrote zelfstandige uitgeverij actief in een vijftal markten: Hout, Water, Communicatie, FinanciŽle Dienstverlening en Verzorging. Hoe dit ontstaan is leest u in de onderstaande tekst.
 
Nijgh Periodieken B.V. is gestart als voortzetting van de uitgeverijafdeling van B.V. Koninklijke Drukkerijen Roelants-Schiedam. Na de oorlog is de toenmalige directeur H.A.M. Roelants gestart met het uitgeven en drukken van tijdschriften en heeft zich verder toegelegd op het vervaardigen van speciaal drukwerk (toegangsbewijzen etc.). Op initiatief en voor rekening en risico van Roelants is gestart met het uitgeven van de Waterkampioen. Verder werden er uitgegeven de Houtwereld, Beroepsvervoer, Bedrijfsvervoer en het blad Verladen. Een zeer belangrijke uitgave was verder het weekblad Beleggers Belangen.
 
In 1970 werd het bedrijf verkocht aan Nijgh & Van Ditmar in Den Haag, een holdingmaatschappij die actief was met uitgeverijen (literair en educatief), drukkerijen en reclamebureaus. In 1972 werd het Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit gekocht. Tot 1981 werkten er zeven fulltime medewerkers voor de uitgeverij in Schiedam en drie in Amsterdam voor de redactie van Beleggers Belangen. Behalve de aankoop van het Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit in 1972 werd gestart met het blad Kosmetiek, Kosmetiek à Propos, het Handboek Parfumerie en Schoonheidssalon en het Houtadresboek (1978).
 
In 1981 werden de uitgeverijactiviteiten van Roelants informeel losgekoppeld van de drukkerijactiviteiten. Alle uitgeefactiviteiten werden daarom ondergebracht in een vennootschap Nijgh Periodieken B.V. met als directeur Aad van der Post. Tevens werd besloten om de uitgeverijafdeling op een ander adres in Schiedam te huisvesten, en wel aan de 's-Gravelandseweg. In 1984 werd de Weekbladpers B.V. (thans Weekbladpers Groep) eigenaar van Nijgh Periodieken. Als gevolg hiervan werden Beleggers Belangen, Geld Gids en Geld Actief verkocht aan Elsevier.
 
Even voor de aankoop door de Weekbladpers was Nijgh er in geslaagd om Boekhandel en Uitgeverij Blok te verwerven waarin o.a. Het Geneeskundig Adresboek en het Geneeskundig Jaarboek werden uitgegeven. Deze laatste aankopen leidden ertoe dat Nijgh Periodieken zich sinds 1984 vooral heeft toegelegd op het ontwikkelen van activiteiten waaraan een database verbonden was. Groot voordeel voor het bedrijf was verder dat binnen Nijgh de SGML filosofie was ontwikkeld, die een enorme voorsprong opleverde t.o.v. de concurrentie.
 
In 1988 slaagde Nijgh erin om een aantal belangrijke acquisities te verrichten op het gebied van de financiële dienstverlening. Overgenomen werd De Bruijn's Bureaux voor het Verzekeringswezen waarin een databank werd geëxploiteerd, met gegevens omtrent het verzekeringswezen. Van Wyt in Rotterdam werd het weekblad VVP gekocht zodat we met een aantal belangrijke activiteiten ons verder konden ontwikkelen in deze markt.
 
Het bedrijf was ondertussen uitgegroeid tot een omvang van ca. 60 werknemers. Door de jaren heen is altijd getracht een zo goed mogelijk portfoliobeleid te ontwikkelen waarbij het starten van nieuwe uitgaven of aankopen daarvan als een essentieel onderdeel van het uitgeven werd beschouwd.
Overgenomen werden van Mouton, een drukkerij binnen de Nijgh & Van Ditmar groep: Catalogus Bouwwereld, Catalogus Grootverbruik en Catalogus Scheepvaart. Gestart werd met het Handboek Zakelijke Dienstverlening (vrij snel gestaakt). Het vakblad H2O (langdurig exploitatiecontract) werd in 1998 als nieuwe loot toegevoegd aan de Nijgh stam en is de basis voor verdere ontwikkelingen in de watersector; Dutch Water Sector en Waterbranche (1x per 2 jaar).
 
Toen in 1995 de Weekbladpers besloot zich terug te trekken op haar oorspronkelijke kernactiviteiten (sport, cultuur, opinie en edutainment) slaagde het management erin met behulp van de Nationale Investerings Bank thans Alpinvest de onderneming in augustus 1997 te verzelfstandigen.
 
De laatste jaren is Nijgh weer wat ingekrompen. Uitgaven als de Nijgh Catalogus Bouwwereld (Arko Uitgeverij), het Geneeskundig Adresboek en het Geneeskundig Jaarboek (Bohn Stafleu Van Loghum) werden verkocht.
 
Op 1 januari 2005 werden vervolgens alle aandelen gekocht van It's Amazing Business Communication B.V. uit Zoetermeer. De core business van It's Amazing is het verzorgen van professionele vakinformatie voor ondernemers en medewerkers van bedrijven in de kappers- en cosmeticabranche. Daarmee groeide Nijgh weer naar een onderneming met ongeveer 55 medewerkers.
 
De laatste ontwikkeling is dat het management 100% aandelen in Nijgh Periodieken heeft verkregen. Het zittende management (directeur de heer Rinus Vissers en hoofd ICT mevrouw Bea van Ette) heeft eind 2006 door middel van een management buy-out, alle aandelen verkregen in de onderneming. Dit werd bereikt door overname van het meerderheidspakket dat Alpinvest sinds 1997 in de onderneming had. Vanaf de tweede week januari 2007 zal een aantal medewerkers en dicht bij de onderneming betrokken mensen een minderheidsaandeel verkrijgen.
 
Met deze management buy-out is een belangrijke stap gezet in het proces om zelf verder te gaan met reeds in gang gezette nieuwe ontwikkelingen, zoals het recent gelanceerde product PersManager, een webapplicatie voor PR professionals.